EN

กราฟราคาหลักทรัพย์

SET Symbol
MEGA
ราคาล่าสุด
฿ 49.75
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.75 (1.53%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,012,200
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
49.75 / 76,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
50.00 / 495,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
48.75 - 50.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.75 - 53.00
วันก่อนหน้า
49.00
ราคาเปิด
49.00

ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.ย. 2564 12:01
Chart Type