EN

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์

จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 9 และชั้น 10 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

+66 2 7694222 ต่อ 4230

+66 2 7694244

เรียน นักลงทุนทุกท่าน

ทางบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (MEGA) ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริษัท ทางบริษัทฯ ให้คำมั่นว่า บริษัทฯ จะช่วยให้ท่านเข้าใจในบริษัท MEGA มากยิ่งขึ้น โดยการตอบคำถามของท่านผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการสื่อสารตามความต้องการของท่าน

ทางบริษัทฯ ขอให้ท่านช่วยกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อบริษัทฯ จะได้ให้บริการท่านได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ท่านสามารถส่งคำถามของท่านมายังบริษัทฯ โดยการเขียนระบุคำถามมาในกล่องข้อความด้านล่าง และกดปุ่มส่ง หรือส่งรายละเอียดของท่านผ่านแบบฟอร์มนี้ และส่งคำถามของท่านมายังอีเมล investor@megawecare.com หรือโทร +66 27694222 ต่อ 4230.

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้