EN
Banner IR Home

Investor Relations

ที่ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน), หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น
Banner IR Home

Investors

ราคาหลักทรัพย์

ราคาล่าสุด

฿ 39.75

ปริมาณซื้อขาย : 7,987,300
เปลี่ยนแปลง (%) : - (-%)
ช่วงราคาระหว่างวัน : 38.75 - 40.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 30.75 - 43.00
ปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดเอกสารและปฏิทิน

IR Calendar

ข่าวเเละกิจกรรม

ข่าว
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน
อ่านเพิ่มเติม
ข่าว
แจ้งกรรมการอิสระลาออก
อ่านเพิ่มเติม
ข่าว
แต่งตั้งกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง
อ่านเพิ่มเติม
อ่านข่าวทั้งหมด

การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เชื่อและมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจโดยใช้มาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรามีความพยายามตลอดมาที่จะบรรลุให้เหนือเป้าหมายของหลักการบรรษัทภิบาล...

เพิ่มเติม
Email Alerts

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด จากทางบริษัทของเรา

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

ติดต่อนักวิเคราะห์

Analyst Contact
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา อีเมล์: kasem.prunratanamala@cimb.com โทรศัพท์: 66 2657 9221
ดูรายชื่อทั้งหมด