EN
Banner IR Home

Investor Relations

ที่ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน), หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น
Banner IR Home

Investors

ราคาหลักทรัพย์

ราคาล่าสุด

฿ 52.00

ปริมาณซื้อขาย : 3,896,700
เปลี่ยนแปลง (%) : -0.50 (-0.95%)
ช่วงราคาระหว่างวัน : 51.25 - 53.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : 32.25 - 56.50
ปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดเอกสารและปฏิทิน

IR Calendar

ข่าวเเละกิจกรรม

ข่าว
สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
ข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
ข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
อ่านข่าวทั้งหมด

การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เชื่อและมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจโดยใช้มาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรามีความพยายามตลอดมาที่จะบรรลุให้เหนือเป้าหมายของหลักการบรรษัทภิบาล...

เพิ่มเติม
Email Alerts

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด จากทางบริษัทของเรา

สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

ติดต่อนักวิเคราะห์

Analyst Contact
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา อีเมล์: kasem.prunratanamala@cimb.com โทรศัพท์: 66 2657 9221
ดูรายชื่อทั้งหมด